Particulieren

Ziet u ook zo op tegen de jaarlijkse belastingaangifte?
Dat is helemaal niet nodig. Wij verzorgen voor u het hele tracject van de belastingaangifte. Van voorbereiding tot de controle van de belastingaanslag/teruggaaf.

Aangifte inkomstenbelasting

Wilt u uw aangifte inkomstenbelasting in laten vullen door ons kantoor, geeft u dat dan s.v.p. op het contactformulier aan. Wij nemen vervolgens contact met u op welke gegevens wij van u nodig hebben.

U kunt deze gegevens vervolgens via ons beveiligd klanteenportal naar ons toe zenden waarna wij uw aangifte deskundig voor u invullen en het geheel doorzenden naar de belastingdienst. U ontvangt uw gegevens retour samen met een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting.

Spaarvarken aanspreken om de belastingaanslag te betalen? Bij een goede aangifte betaalt u nooit teveel belasting en weet u tijdig hoeveel u terugkrijgt of moet betalen. Wel zo handig!

Toeslagen

Indien u dat wenst kunnen wij u begeleiden in de aanvraag en/of wijziging van uw toeslagen. We kunnen de (tussentijdse) wijzigingen richting Belastingdienst voor u verzorgen. De controle op de toeslagen zijn een onderdeel van onze service.

Denkt u eraan dat de toeslagen veelal zijn gebaseerd op een inkomen van bijna 2 jaar geleden. Het is zaak tijdig wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst om te voorkomen dat u achteraf opgezadeld wordt met flinke terugbetalingen. Wij helpen u dat te voorkomen.

Organiseren en opzetten huishoudboekje

Voor particulieren kunnen wij hulp bieden bij het opzetten van een gedegen organisatie van de persoonlijke financien. Speciaal bedoeld voor die mensen die het gevoel hebben hun uitgaven niet in de hand te hebben.

Samen maken wij een overzicht van de inkomsten en uitgaven en analyseren we waar teveel wordt uitgegeven en waar de besparingen gemaakt kunnen worden.