Ondernemers

De (meeste) ondernemers zitten niet te wachten op de administratieve rompslomp die bij een eigen onderneming komt kijken. Ook de ZZP-er werkt liever dan dat hij zijn administratie voert. Een administratie voeren is tijdrovend en voor de meesten bijzaak. Toch kan die ondernemer niet zonder zijn administratie. COMPAEN administraties + belastingen kan deze zorg uit handen nemen, zodat u kunt (blijven) doen waar u goed in bent.

Financiele administratie

U kunt het verwerken van uw complete administratie aan ons uitbesteden. Wij gebruiken hiervoor software van iMuis. Hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbare en actuele informatievoorziening, op de manier zoals u dat wilt.

Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf de administratie verwerkt. Dit kan middels uw eigen pakket, maar het is ook mogelijk via ons het iMuis-pakket aan te schaffen.

Opstellen jaarrekeningen en begrotingen

Na het verwerken van de financiele administratie stellen wij voor u de jaarrekening op. Uiteraard is het mogelijk periodiek een tussenrapportage samen te stellen.

Fiscale aangiften

Wij verzorgen voor u alle fiscale aangiften:
- Omzetbelasting (incl. ICP-opgaven)
- Loonheffingen
- Inkomstenbelasting
- Vennootschapsbelasting
- Dividendbelasting
- Erf- & Schenkingsrecht

Fiscale begeleiding

Vanzelfsprekend begeleiden wij een eventuele belastingcontrole en verzorgen wij ook het natraject. Dat betekent dus niet alleen de aangiften verzorgen maar ook de controle van de aanslagen en het verzorgen van verzoekschriften, bezwaarschriften en zelfs beroeps-procedures voor het Gerechtshof. Gelukkig is dit laatste nagenoeg nooit nodig.

Loonadministratie en personeelszaken

Wanneer u uw loonadministratie aan ons uitbesteedt, verzorgen wij voor u de loonberekeningen, aangiften loonbelasting, sociale verzekeringen en ziekmeldingen. Al uw medewerkers krijgen per periode een gespecificeerde berekening van het netto-loon. Ook is het mogelijk door ons, aan uw situatie aangepaste, arbeidscontracten op te laten stellen. Wij begeleiden u bij ontslagprocedure's mocht u daar onverhoopt mee te maken krijgen. Vanzelfsprekend nemen wij de zorg van u uit handen als u voor het eerst werkgever wordt en melden wij u aan bij de diverse instanties en verzorgen de formulierenstromen hiervoor.

Wij maken voor de salarisadministratie gebruik van het salarispakket Logisal.

Startersbegeleiding

Begint u met een eigen zaak, dan kunt u van ons alle adviezen verwachten op het gebied van financien, fiscale zaken, subsidiemogelijkheden, administratieve organisatie, automatisering, etc. Neem contact met ons op voor een orienterend gesprek!